CLIL

Wat is CLIL?

CLIL staat voor 'Content and Language Integrated Learning'. Dit betekent dat leerlingen een niet-taalvak in een moderne vreemde taal volgen.

 

Waarom CLIL?

In onze geglobaliseerde wereld komen we meer en meer in contact met sprekers van andere talen. Mensen voor wie deze vreemde talen geen communicatiedrempel vormen, hebben steeds een stapje voor. In de CLIL-didactiek stellen we deze gedachte centraal: dat je een taal het snelste leert door ze gewoon vaak te gebruiken en door de communicatiedrempels zoals angst om fouten te maken en spreekangst weg te halen. Daarom worden binnen de CLIL-didactiek de leerlingen niet beoordeeld op hun taal en maken we de taalleeromgeving zo stressvrij mogelijk (taalfouten worden niet gesanctioneerd, de nadruk ligt op het slagen van de communicatie).

 

Waarom werkt CLIL?

Leertheoretisch zijn de effecten van impliciet leren (iets leren door het te doen, zonder dat je bewust bezig bent met ìiets te lerenî) veel robuuster dan de effecten van het 'schoolse' expliciet leren. Het groeien vanuit impliciete leerervaringen naar expliciete kennis wordt dan ook beschouwd als één van de krachtigste leermechanismen. 

 CLIL-lessen hebben als doel de durf om een vreemde taal te spreken te verhogen en de drempel om die taal te begrijpen te verlagen.

 

Emmaüs biedt je volgende opties aan:

*    In het tweede leerjaar van de eerste graad kan je geschiedenis volgen in het Engels.

*    In het tweede leerjaar van de tweede graad ASO kan je geschiedenis volgen in het Engels, Frans of Nederlands.