2e graad Business

2e graad Handel (Business)

Lessentabel

2e graad Business
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 6 6
Engels 2 2
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Informatica 4 4
Wiskunde 4 4
Totaal 32 32