CLIL

 

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Concreet wil dit zeggen dat je een schoolvak kan volgen in een andere taal dan het Nederlands. Op Emmaüs zal dat het Frans of het Engels zijn.

 

Emmaüs Secundair Aalter biedt deze mogelijkheid aan in het 1e, 2e en 4e jaar.

 

1e jaar

Keuzepakket Moderne Vreemde Talen

Geschiedenis CLIL Engels
2e jaar

basisoptie Economie & organisatie
basisoptie Latijn
basisoptie Moderne talen & Wetenschappen
basisoptie STEM Wetenschappen

Geschiedenis Nederlands
CLIL Engels
4e jaar

Economische wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen

Geschiedenis Nederlands
CLIL Engels
CLIL Frans

 

In onze internationaal verbonden wereld komen we meer en meer in contact met sprekers van andere talen. Mensen voor wie vreemde talen geen communicatiedrempel vormen, hebben steeds een stapje voor.

 

In de CLIL-didactiek stellen we dit idee centraal: dat je een taal het snelste leert door ze gewoon vaak te gebruiken en door de communicatiedrempels zoals angst om fouten te maken en spreekangst weg te halen. Daarom worden binnen CLIL de leerlingen niet beoordeeld op hun taal en maken we de taalleeromgeving zo stressvrij mogelijk (taalfouten worden aangeduid maar niet 'bestraft' in punten, de nadruk ligt op het slagen van de communicatie en steun bij het gebruiken van de taal).

 

België is een land in het hart van de Europese Unie en huisvest veel hoofdkantoren van internationale bedrijven. Ook aan de hogeschool of universiteit is het ondertussen gebruikelijk dat lessen in een vreemde taal worden gegeven.  We vinden het belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op deze meertalige en internationale context.

CLIL heeft een aantal voordelen, zo blijkt uit uitgebreid internationaal onderzoek

 

  • Leerlingen leren de taal sneller omdat ze er meer mee in contact komen en omdat ze de taal meer gebruiken. Dit geldt zeker voor leerlingen die aanvankelijk minder goed waren in de vreemde taal.
  • Leerlingen hebben meer spreekdurf en kunnen zich vlotter uitdrukken.
  • CLIL-leerlingen vertonen ook een betere kennis van de moedertaal.
  • CLIL-leerlingen bereiken een hoger taalniveau dan hun niet-CLIL leeftijdsgenoten. In 2019 waren onze CLIL-leerlingen het onderzoekspubliek van een masterproef van de Universiteit Gent. Deze toonde aan dat CLIL-leerlingen een merkelijke voorsprong hadden op vlak van woordenschat.
  • CLIL maakt gebruik van het impliciet leren. Impliciet leren is leren zonder de expliciete kennis van wat je leert.  Dit is een heel krachtig leerproces.
  • Op termijn blijkt dat de algemene leerprestatie van de leerling erop vooruit gaat.
  • Het is een uitdaging op vlak van taal, leerstof en studiemethode die de leerling dwingt zijn gekende terrein uit te breiden en te groeien buiten de comfortzone.

Mijn Frans of Engels is niet zo goed. Ik zal punten verliezen door taalfouten.

 

> Neen. CLIL-lessen zijn geen taallessen. Je krijgt er geen specifieke lessen over grammatica of zinsleer. Het is de bedoeling dat je de vreemde taal gebruikt. De leerplandoelen van het vak blijven de belangrijkste. Je zal op taalfouten worden gewezen, maar je zal nooit één punt verliezen door een taalfout.

 

Is CLIL verplicht?

 

> Neen. Je hebt altijd de keuze om voor het Nederlandstalig traject te kiezen. In het eerste jaar A krijg je één uur CLIL Geschiedenis in het Engels als je keuzepakket Moderne Vreemde Talen volgt. We zien het als een unieke kans om je talen in dit keuzepakket meteen in de praktijk te gebruiken en toe te passen.

 

Mag het Nederlands dan nooit worden gebruikt?

 

> Jawel. Je mag altijd in de les, op toetsen of examens het Nederlands gebruiken als je er niet in slaagt een antwoord te formuleren in de vreemde taal.  Ook een mengvorm zien we vaak en is geen probleem.

 

Wijken de CLIL-lessen af van de niet-CLIL lessen?

 

> Neen. De leerstof die je krijgt is dezelfde en het examen dat je voor het vak aflegt is voor minstens 85% identiek.

 

Wat is dan allemaal in de vreemde taal?

 

> De leerkracht zal de vreemde taal spreken, de presentaties zullen in de vreemde taal staan en je krijgt een cursus die in de vreemde taal geschreven is. De leerkrachten kennen wel jullie taalniveau en weten wat jullie wel of nog niet kunnen. De lessen en de cursus zijn hieraan aangepast.

 

Mijn Frans of Engels is niet zo goed. Ik doe best geen CLIL.

 

> Dit moet je zelf proberen inschatten. Het is wel zo dat CLIL er niet alleen voor de leerlingen is die goed zijn in talen.  Ook als je talen wat minder zijn, is een goed project net omdat je er nu meer mee in aanraking komt en dus sneller zal bijleren, zelfs onbewust.

 

Ik wil dat wel doen in het 1e jaar, maar ik heb ik wel genoeg taalkennis?

 

> Je mag je eigen voorkennis ook niet onderschatten. We horen elke dag Engels op televisie en in muziek.  Ook Youtube en populaire sociale media geven veel Engelstalige inhoud. Daarnaast weten de leerkrachten ook hoeveel voorkennis je ongeveer hebt. De lessen en de cursus zijn hieraan aangepast. Je krijgt ook les van een ervaren leerkracht die dit al jaren doet om je goed te begeleiden.

 

Ik wil dat wel doen in het 2e jaar, maar ik heb ik wel genoeg taalkennis?

 

> Jawel. Je hebt in het eerste jaar minstens één uur Engels gekregen. Je mag je eigen voorkennis ook niet onderschatten. We horen elke dag Engels op televisie en in muziek.  Ook Youtube en populaire sociale media geven veel Engelstalige inhoud. Daarnaast weten de leerkrachten ook hoeveel voorkennis je ongeveer hebt. De lessen en de cursus zijn hieraan aangepast. 

 

Een vak in een andere taal. Is dat niet veel werk?

 

Aan een CLIL-cursus is globaal genomen meer werk, dat klopt. Maar voor dat werk word je ook dubbel beloond. Je leert net als alle andere heel wat bij over je vak zoals geschiedenis, maar je neemt vaak onbewust grote stappen vooruit voor je beheersing en begrip van de vreemde taal. Een win-winsituatie. Die winst zal je pas merken later op het jaar en de jaren erna.

 

Ik vind CLIL of het Nederlandstalig traject niet zo leuk. Kan ik van groep wisselen?

 

> Neen, in principe niet. Je maakt een keuze voor het volledige jaar. Enkel als de vreemde taal een zodanig grote hindernis vormt dat het je belet om het vak te begrijpen, is er een mogelijkheid tot wijziging. De CLIL-leerkrachten overleggen daarvoor met de leerling, de directie, jouw taalleerkracht en met elkaar.

 

Geven alle leerkrachten CLIL?

 

> Neen. De Vlaamse overheid schrijft voor dat CLIL-leerkrachten een taaldiploma niveau C1 moeten hebben. Emmaüs zorgt er ook voor dat enkel leerkrachten die de cursus al eens gegeven hebben, de CLIL-lessen geven. Door te kiezen voor ervaren leerkrachten, zijn we strenger dan de Vlaamse overheid van ons verwacht.

 

 

 

 

 

 

Elk jaar vragen we de CLIL-leerlingen om hun lessen en leerkrachten te evalueren. We geven je een aantal quotes van onze leerlingen.

 

2e jaar

 

"Bij de moeilijke woorden die je niet zou begrijpen, stond de vertaling onderaan die pagina. Dat was heel handig."

 

"Met behulp van de doelstellingen kan ik veel meer doelgerichter studeren. Dit is heel handig."

 

"Mijn Engels is al zeer veel vooruitgegaan, mijn taalgebruik is ook veel groter. Ik ben blij dat ik een keer een deftig Engels gesprek kan voeren."

 

"Ik merk wel dat mijn Engels in de gewone lessen beter gaan daardoor en dat het vooruit gaat."

 

"Je hebt er wel werk aan maar het is zeker haalbaar als je je best doet."

 

4e jaar

 

"Indien ik een woord niet begreep, kon ik altijd gebruik maken van de context."

 

"De cursus was zeer duidelijk opgesteld, en er was een duidelijke structuur bij elk hoofdstuk."

 

"Het is soms nog een beetje raar om in een andere taal te antwoorden, maar ik vond het wel leuk. Nu spreek ik ook sneller in de taalvakken omdat het leuker is om te antwoorden in een andere taal."

 

"De toetsen waren niet gemakkelijk maar wel zeker doenbaar. Volgens mij waren de toetsen van een geschikt niveau."

 

"Ik merk dat ik nu veel meer Engelse woorden ken. Dit vooral door het zien van deze woorden in de cursus."
"Het is een fantastische ervaring om in een andere taal een vak te kunnen volgen. Het geeft je de kans om de taal op een andere manier te gebruiken dan volgens de doelstellingen in de taallessen. Je leert zoveel nieuwe termen in de andere taal en voor mezelf merk ik wel dat mijn conversaties in Engels ook vlotter verlopen dan ervoor. Dat is dan wel persoonlijk maar toch."

 

 

CLIL | Leer een vak in een andere taal: win-win