CLIL

 

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Concreet wil dit zeggen dat je een schoolvak kan volgen in een andere taal dan het Nederlands.

 

Emmaüs Secundair Aalter biedt deze mogelijkheid aan in het 2e en 4e jaar.

 

2e jaar basisoptie Latijn
basisoptie Moderne talen & Wetenschappen
Geschiedenis Nederlands
CLIL Engels
4e jaar Economie
Latijn
Wetenschappen
Geschiedenis Nederlands
CLIL Engels
CLIL Frans

 

In onze geglobaliseerde wereld komen we meer en meer in contact met sprekers van andere talen. Mensen voor wie deze vreemde talen geen communicatiedrempel vormen, hebben steeds een stapje voor.

 

In de CLIL-didactiek stellen we deze gedachte centraal: dat je een taal het snelste leert door ze gewoon vaak te gebruiken en door de communicatiedrempels zoals angst om fouten te maken en spreekangst weg te halen. Daarom worden binnen de CLIL-didactiek de leerlingen niet beoordeeld op hun taal en maken we de taalleeromgeving zo stressvrij mogelijk (taalfouten worden niet gesanctioneerd, de nadruk ligt op het slagen van de communicatie).

 

België is een land in het hart van de Europese Unie en huisvest diverse hoofdkantoren van internationale bedrijven. Ook aan de hogeschool of universiteit is het ondertussen gebruikelijk dat lessen in een vreemde taal worden gegeven.  We vinden het belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op deze meertalige en internationale context.

CLIL heeft een aantal voordelen, zo blijkt uit uitgebreid internationaal onderzoek

 

  • Leerlingen leren de taal sneller omdat ze er meer mee in contact komen en omdat ze de taal meer gebruiken. Dit geldt zeker voor leerlingen die aanvankelijk minder goed waren in de vreemde taal.
  • Leerlingen hebben meer spreekdurf en kunnen zich vlotter uitdrukken.
  • CLIL leerlingen vertonen ook een betere kennis van de moedertaal.
  • CLIL leerlingen bereiken een hoger taalniveau dan hun niet-CLIL leeftijdsgenoten.
  • CLIL maakt gebruik van het impliciet leren. Impliciet leren is leren zonder de expliciete kennis van wat je leert.  Dit is een heel krachtig leerproces.
  • Op termijn blijkt dat de algemene leerprestatie van de leerling erop vooruit gaat.

Mijn Frans of Engels is niet zo goed. Ik zal punten verliezen door taalfouten.

 

> Neen. CLIL-lessen zijn geen taallessen. Je krijgt er geen specifieke lessen over grammatica of zinsleer. Het is de bedoeling dat je de doeltaal gebruikt. De leerplandoelen van het vak blijven de belangrijkste. Je zal op taalfouten worden gewezen, maar je zal nooit één punt verliezen door een taalfout.

 

Is CLIL verplicht?

 

> Neen. Je hebt altijd de keuze om voor het Nederlandstalig traject te kiezen.

 

Mag het Nederlands dan nooit worden gebruikt?

 

> Jawel. Je mag altijd in de les, op toetsen of examens het Nederlands gebruiken als je er niet in slaagt een antwoord te formuleren in de doeltaal.  Ook een mengvorm zien we vaak en is geen probleem.

 

Wijken de CLIL-lessen af van de niet-CLIL lessen?

 

> Neen. De leerstof die je krijgt is dezelfde en het examen dat je voor het vak aflegt is voor minstens 85% identiek.

 

Wat is dan allemaal in de vreemde taal?

 

> De leerkracht zal de vreemde taal spreken, de presentaties zullen in de vreemde taal staan en je krijgt een cursus die in de vreemde taal staat. De leerkrachten kennen jullie taalniveau en weten wat jullie wel of niet kunnen. De lessen en de cursus zijn hieraan aangepast.

 

Mijn Frans of Engels is niet zo goed. Ik doe best geen CLIL.

 

> Dit moet je zelf proberen inschatten. Het is wel zo dat CLIL er niet alleen voor de leerlingen is die goed zijn in talen.  Ook als je talen wat minder zijn, is een goed project net omdat je er nu meer mee in aanraking komt en dus sneller zal bijleren, zelfs onbewust.

 

Ik wil dat wel doen in het 2e jaar, maar ik heb nog nooit les Engels gehad in het 1e jaar. Dan kan ik toch geen CLIL doen?

 

> Jawel. Je mag je eigen voorkennis niet onderschatten. We horen elke dag Engels op televisie en in muziek.  Ook Youtube en populaire sociale media geven veel Engelstalige inhoud. Daarnaast weten de leerkrachten ook dat je weinig voorkennis hebt. De lessen en de cursus zijn hieraan aangepast. 

 

Een vak in een andere taal. Is dat niet veel werk?

 

Aan een CLIL-cursus is globaal genomen meer werk, dat klopt. Maar voor dat werk word je ook dubbel beloond. Je leert net als alle andere heel wat bij over je zaakvak zoals geschiedenis, maar je neemt vaak onbewust grote stappen vooruit voor je beheersing en begrip van de vreemde taal. Een win-winsituatie.

 

Ik vind CLIL of het Nederlandstalig traject niet zo leuk. Kan ik van groep wisselen?

 

> Neen, in principe niet. Je maakt een keuze voor het volledige jaar. Enkel als de vreemde taal een zodanig groot obstakel vormt dat het je belet om het vak te begrijpen, is er ee mogelijkheid tot wijziging. De CLIL-leerkrachten overleggen daarvoor met de leerling, de directie en met elkaar.

 

Geven alle leerkrachten CLIL?

 

> Neen. De Vlaamse overheid schrijft voor dat CLIL-leerkrachten een taaldiploma niveau C1 moeten hebben. Emmaüs zorgt er ook voor dat enkel leerkrachten die de cursus al eens gegeven hebben, de CLIL-lessen geven. Door te kiezen voor ervaren leerkrachten, zijn we strenger dan de Vlaamse overheid van ons verwacht.