OV4

Het project OV4@Emmaüs Aalter organiseert inclusief onderwijs op maat voor leerlingen met een verslag M-decreet type 3 OV4 & type 9 OV4. In kleinere klasgroepen bieden we het gewone secundair onderwijs aan voor normaal begaafde leerlingen, die omwille van een autismespectrumstoornis (Type 9- onderwijs) of gedrags- en/of emotionele stoornissen (Type 3- onderwijs) nood hebben aan extra ondersteuning en begeleiding.

De leerling begeleiden bij het behalen van een diploma secundair onderwijs en voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. We streven naar een zo groot mogelijke haalbare en wenselijke integratie in het gewoon onderwijs.

Voor meer info kan je terecht bij OV4-coördinator Laura Mengé.

laura.menge@op-weg.be