2e leerjaar B

2e leerjaar B

In het 2de jaar B krijg je een basisvorming van 20 lesuren. Hierin werk je verder op de methode zoals in het 1ste leerjaar B. De algemene vakken worden gegeven in projectvorm waardoor de leerstof op jouw maat aangeboden wordt. Een klein team van leerkrachten gaat samen met jou aan de slag.

Daarnaast krijg je 2 differentiatie-uren. Hierin begeleiden je leerkrachten je en coachen je bij het maken van taken en het voorbereiden van je toetsen. Je krijgt aangepaste studietips.

Op Emmaüs volg je het 2e jaar B in de basisoptie STEM-technieken. Hierin leer je de praktische basisbeginselen binnen het vakdomein metaal en elektriciteit. Zo ben je voorbereid om je later verder te ontplooien in dit beroepenveld.

Lessentabel

STEM logo
2e leerjaar B
Vak Uren
Engels 1
Frans 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
STEM-technieken 10
Taak- en studiebegeleiding 1
Techniek 2
Wiskunde 4
Zin- en levensverkenning 2
Totaal 32