3e & 4e jaar Bedrijf & organisatie

3 & 4 Bedrijf & organisatie

Bedrijf & organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en
bedrijfswetenschappen.

De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden in boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten. Je krijgt ook inzicht in de logistieke stromen en verschillende transportmiddelen. Dit betekent dat je niet alleen leert over financiële en commerciële processen, maar ook over human resources en logistiek. Je ontwikkelt competenties die relevant zijn voor het assisteren bij verschillende bedrijfsactiviteiten en het begrijpen van de logistieke aspecten binnen een organisatie.

Lessentabel

3 & 4 Bedrijf & organisatie
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 10 9
Duits 0 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Informatica 3 3
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappij en Cultuur 1 0
Natuurwetenschappen 1 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Zin- en levensverkenning 2 2
Totaal 34 34