3e & 4e jaar Bedrijfswetenschappen

3 & 4 Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

Via de specifieke vorming in economie krijg je inzicht in economie als systeem en de werking van ondernemingen. De focus ligt op het begrijpen van belangrijke economische concepten en hoe ze met elkaar verbonden zijn, met behulp van concrete maatschappelijke situaties.

Lessentabel

3 & 4 Bedrijfswetenschappen
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 0 1
Economie 6 6
Engels 3 3
Frans 4 3
Geschiedenis 1 1
Informatica 2 2
Informaticawetenschappen 0 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappij en Cultuur 1 0
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Zin- en levensverkenning 2 2
Totaal 32 32