3e & 4e jaar Economische wetenschappen

3 & 4 Economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Deze richting bereidt perfect voor op alle economische studierichtingen in het hoger onderwijs.

Lessentabel

3 & 4 Economische wetenschappen
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 0 1
Economie 4 4
EconoMe&You 1 0
Engels 2 3
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, Economische & Artistieke vorming 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Zin- en levensverkenning 2 2
Totaal 32 32