3e & 4e jaar Elektrotechnieken

3 & 4 Elektrotechnieken

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

Je ontwikkelt onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica.

Je denkt in functie van het proces en bent technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties. Dit betekent dat je niet alleen theoretische kennis verwerft, maar ook praktische bekwaamheden ontwikkelt om elektrische systemen te installeren, onderhouden en diagnosticeren.

Lessentabel

STEM logo
3 & 4 Elektrotechnieken
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Elektrotechnieken 14 15
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappij en Cultuur 1 0
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Zin- en levensverkenning 2 2
Totaal 34 34