3e & 4e jaar Latijn

3 & 4 Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid
pakket wiskunde.

Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en krijgt via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Lessentabel

3 & 4 Latijn
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Cultuurwetenschappen 1 1
Duits 0 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Informatica 1 1
Latijn 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappij en Cultuur 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Zin- en levensverkenning 2 2
Totaal 32 32